Det store VI

«It will give me nightmares all my life»

«It will give me nightmares all my life»

Dette er utskriften av Bill Moyers' intervju med Richard Goldstone i gårdagens «Journal». Temaet er Goldstone-rapporten, som nylig ble overlevert FNs Menneskerettighetsråd (UNHRC), og som dokumenterer krigsforbrytelser både fra Israel og Hamas. «It was a very difficult investigation, which will give me nightmares for the rest of my life», sier Goldstone.

 

BILL MOYERS: Welcome to the Journal. There could not have been a more thankless job in the world this year than investigating allegations of war crimes between Israelis and Palestinians. You're about to meet the man who shouldered that task after others had turned it down. And sure enough, he is at the center now of a raging controversy.

Judge Richard Goldstone was born and raised in South Africa, where he came to prominence investigating the vicious behavior of white security forces during apartheid.

In 1994, the UN named him to lead its investigation of war crimes in what was once Yugoslavia, including ethnic cleansing, the deadliest violence in Europe since the Second World War. That same year he was asked to prosecute genocide in Rwanda, where almost a million people were slaughtered. Goldstone went on to uncover Nazi war criminals hiding in Argentina, and to lead an independent inquiry into war crimes in Kosovo.

Les mer …
 

«Sorry old chap, just a bit of high spirits»

«Sorry old chap, just a bit of high spirits»

Dette er egentlig en nøktern artikkel om NATO, så jeg burde selvfølgelig ikke starte med en utredning om engelske overklassefylliker. Men de...

Les mer …

Harelabb eller firkløver blir påbudt

Harelabb eller firkløver blir påbudt

I et direktiv fra statsrådene Bjarne Håkon Hanssen og Helga Pedersen  legges det opp til nye rutiner for sykehus- og snurpenotdrift. Leger p...

Les mer …

Bonusregn på balkongen

Bonusregn på balkongen

I en tale til de ansatte på balkongen skisserte driftssjef Erich vom Balkon et grimt bilde av fjorårets resultater.
- 2008 var et bedritent å...

Les mer …

Moi, Ari

Moi, Ari

Dette plebeiiske samfunnet kan selvsagt ikke forstå et forfinet kunstnertemperament som Ari Behns. Sosialdemokrater og furubord og firkantet...

Les mer …
Side 1 av 5