Startside Omverdensproblemet Det store VI Hårreisende i Finnmark

Hårreisende i Finnmark

E-post Skriv ut PDF

tundraOffentlige tjenestemenn nyter lovfestet beskyttelse som ikke finnes i privat sektor. Det skal noe til for å fjerne, flytte eller refse selv de mest udugelige. Aftenposten forteller idag om hvor absurd dette kan bli.

Man sitter stum og forbannet etter lesning, og spør seg: Er det virkelig rimelig å gi offentlige tjenestemenns så stor rett til å forsømme sine plikter, påføre folk lidelser og ignorere henvendelser fra overordnede?

En utrolig historie

I 1999-2000 ble en ni år gammel pike angivelig utsatt for seksuelle overgrep oppe i det fiolske. Saken ble henlagt fordi hun ikke klarte å forklare seg. I oktober 2003 tok piken og hennes mor på ny kontakt med politiet, fordi hun nå var i stand til å fortelle sin historie.

Men i fem år har bistandsadvokaten forgjeves purret på politiet for å få fortgang i saken. Brev har ikke blitt besvart. I fem år har både mor og datter levd med dette, og forventet en offentlig reaksjon, som kunne gjøre det mulig å begynne og legge den vonde tiden bak seg.

Tidligere i år ble statsadvokaten for Troms og Finnmark kontaktet. Men selv ikke førstestatsadvokat Lars Fauses brev til politiet ble besvart. Først da han truet med å anmelde Vestfinnmark politidistrikt til Spesialenheten for politisaker, fikk han svar,

For en uke siden besluttet han å ta den aktuelle politiadvokaten av saken. Dette stakkarslige vesenet skal altså fortsatt sitt og pusle med sine andre saksmapper -? Det er selvfølgelig ikke kremen av politiadvokater man får oppe i det fiolske, men noen slags satans grense får det da være.

Og Fause krever nå - etter fem år bortkastete år - at hele saken tas opp på nytt.
- Jeg forventer at noe skjer, og det svært raskt, sier han

Nåvel, vi vet vel hva som vil skje, gjør vi ikke? Om halvannet års tid, eller så, vil det komme en bitteliten notis i en fiolsk lokalavis, om at sak så-og-så er blitt henlagt p.g.a. mangelfull politietterforskning og foreldelse. Og vedkommende politiadvokat vil fortsatt sitte og dytte på sine saksmapper, antagelig i et annet grisgrendt politidistrikt, for ordens skyld.

Ifølge NTB sier fungerende politimester Morten Daae i Vestfinnmark politidistrikt at politiet nå har lagt om rutinene, Det må vel tolkes som at den fungerende mester har bestemt at man heretter skal besvare brev.

Vi forventer klare rutiner

tyttebaar Aftenposten illustrerer historien med et talende bilde av forblåste bjørketrær i et karrig landskap. Antagelig for å pense leserens tanker inn på sakens særpreg. Det takker vi for, og besinner oss.

I en sivilisert forvaltning er det selvfølgelig utenkelig at en historie som denne får utvikle seg over fem år. Vi skjønner uten videre at vi her har å gjøre med fiolske omstendigheter, og at ikke bare Aftenposten, men også involverte tilsynsmyndigheter, er innforståtte med det. Sørgelig som det enn er. Men det er så mangt som er sørgelig i det fiolske.

Når en tjenestemann steller med folks liv, helse, velbefinnende og eiendeler, og saksforløpet er så ille som i denne saken, bør det være klare rutiner for intervensjon. Vi tar det for gitt at følgende rutiner gjelder for Oslo-området:

1. Først skal personen underkastes psykiatrisk undersøkelse, for å klargjøre om nedsatte sjelsevner, psykoser eller depresjoner er formildende omstendigheter. I såfall permitteres vedkommende, og overføres til helsevesenet.

2. Hans nærmeste overordnede skal i såfall umiddelbart tas ut av tjeneste, og undergis samme undersøkelser som beskrevet overfor. Liknende prosedyrer igangsettes eventuelt på høyere nivåer, inntil alle mulige formildende omstendigheter er klargjort.

3. De som ikke klassifiseres som psykisk syke, skal øyeblikkelig arresteres, og rettsforfølgelse skal iverksettes. Det er en selvfølge at de aldri mer skal gis fullmakter til å skalte og valte med folks liv, helse, velbefinnende og eiendeler.

4. Eventuelt kan de, etter avtjent straff, settes til å føre tilsyn med kirkegårdsgjerder, tyttebærfelt og skogsveier i grensetraktene mot Sverige,

--> erik ®

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Kommentarer (2)Add Comment

Skriv kommentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
mindre | større

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy