Brev fra Anniken

E-post Skriv ut PDF
anniken

Jeg fikk mitt «Nyhetsbrev fra Arbeiderpartiet» imorges. Det pleide å hete «Brev fra Jens». Men idag var det fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt.

- Foreldre må ha tillit til skolen, sa hun.

- Vi som er opptatt av fellesskolen framtid må i tiden som kommer arbeide for at foreldrene har tillit til at barna lærer nok på skolen.

Jasså -? Jeg trodde vinklingen burde være å gjøre fellesskolen bedre. Slik at barn faktisk lærte mer på skolen - og foreldrene ble fornøyde.

Så feil kan man ta. For politikere som sender ut nyhetsbrev, vet utmerket godt hva de sier. Ordene er filt på, justert, filt på igjen, og valgt med omhu: Hun sier,klart og tydelig, at knepet i denne sak er å gjøre foreldrene tillitsfulle.

Dekodifisert til dagligspråk: Hun snakker om en kampanje rettet mot foreldrene. Antagelig er et kommunikasjonsbyrå i ferd med å avslutte oppdraget. Arbeidstittel: «Hvordan få folk til å tro at alt er blitt bedre uten at vi egentlig har gjort noe vesentlig». Brevet er nok et varsel til oss partifolk om å danse med den kommende tid..

Talk the talk - but walk the talk?

Jeg finner ikke en eneste tydelig bisetning i brevet, som sier noe om hvordan skolen faktisk skal forbedres. (For hun tror neppe at det går på flere gratis lærebøker, og mer til lærernes fagforbund). Hun gjentar bare, over og over igjen, som en mantra:
- Vi som er opptatt av fellesskolen framtid, må i tiden som kommer arbeide for at foreldrene har tillit til at barna lærer nok på skolen.

Hun stikker ikke under stolen noen åpenbare mangler ved skolen - som foreldre skal ha tillit til.
- Tjue prosent går ut av ungdomsskolen med så svake lese- og skriveferdigheter at de får problemer med å gjennomføre videregående opplæring.
- Mangel på grunnleggende ferdigheter gjør at 20 prosent av de som begynner på videregående hverken oppnår fagbrev eller studiekompetanse, og dropper skolen før de er ferdige.

Hun leker litt med tanken om å løse dette enkelt: La elever få grunnkompetanse på nivå under fagbrev. Altså som ikke-kompetente, ikke-fagfolk. Som får vitnesbyrd og aetatsbrosjyre på avslutningsfesten -?

- Før i tiden var foreldrene urolige for at barna deres ikke var gode nok for skolen. Nå er det omvendt: Foreldre frykter at skolen ikke er god nok for deres barn. Vi må bygge opp omkring lærerens autoritet dersom vi skal få mer arbeidsro i skolen, sier hun.

Glimrende. Men hvordan kombinere dette med synkende inngangskrav til lærerutdannelsen? En liten nøtt for byrået som arbeider med holdningskampanjen mot foreldrene.

Kjære Anniken Huitfeldt.

La oss først lyse fred over dine mest tentative betraktninger i dette brev. Måtte de - unnfanget som de muligens var i oksygenfattige morgentimer, med stram kaffe i munnen og vatt i deler av hodet, jeg gjenkjenner det nok - vandre raskt og problemløst inn i den salige glemsels domener. Hvor de ingenlunde skal utsettes for ironi, spott og harselas, selv om de nå, på en så grusomt likefrem måte, åpenbares for våre mer aktpågivne ettermiddagsøyne.

Ingenlunde, sier jeg, selv om intet frister en svak menneskesjel mer enn, med utsøkt dvelende fryd, å kunne pirke med spisse pinner på svulmende ballonger, Spesielt, edle voktere over våre skrøpeligheter, når de kommer skjødesløst forkledt som «handlingsplaner», eller «skolepolitiske filosoferinger».

La oss forenes i ønsket om at de gjenoppstår i foredlet variant i det utdanningspolitiske dokument som skal vedtas på landsmøtet i 2007. Amen.

muppetsDu argumenterer først for at foreldre må få mye større tillit til fellesskolen. Og så sier du ingenting om hvordan. Og så avslutter du - bortgjemt i en utilpass bisetning, som gjemmer seg fryktsomt blant mer fremfusende hovedsetninger:
- Å øke antall plasser innenfor helsefag er viktig for at vi skal nå målet om flere hender i eldreomsorgen. Sier du.

Hvordan vil du nå, med ettertankens ettermiddagssol lekende i håret, kunne makte dette uten å senke terskelen ytterligere for disse fagene? Er det de som ikke kan skrive og lese som nå skal få en sjanse der?

Jeg advarer deg, unge dame! Dette kan lede til stygge scener på aldershjemmet. Når jeg for eksempel ber om Playboy, og får Dagens Næringsliv.

mvh
--> erik ®
fortsatt litt tillitsfull

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
mindre | større

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy