Startside Alvorlig talt Fremtidsredaksjonen Den syltynne banalismen 2000-2045 - Side 6

Den syltynne banalismen 2000-2045 - Side 6

E-post Skriv ut PDF
Artikkelindeks
Den syltynne banalismen 2000-2045
Skuddene i Taiwan 2014
Venstrebildet ute av fokus
Denne globaliseringen
Er det noen brunskjorter her -?
USA - krympet, men oppegående
En blinkende knapp på verdensvesten
Alle sider

 

6. USA - krympet, men oppegående

Nå gikk det jo ikke helt skeis for oss, da. Vi løste selv unødvendige problemer etterhvert som de kom. Det transatalantiske samarbeidet fungerer, på et vis, selv om "vesten" er langt mer irrelevant enn ved begynnelsen av århundret.

USA hadde tre triumfkort, og spilte dem med stor kløkt. De amerikanske låneopptak var gjort i egen valuta. Eksporten utgjorde en relativt liten andel av BNP, det var den innenlandske etterspørsel som telte mest. Amerikansk næringsliv var ytterst livskraftig og innovativ.

Så de relative, globale styrkeforhold mellom amerikanske og utenlandske forretningsforetak ble ikke så kraftig påvirket, fordi depresiseringen av dollaren også svekket andre lands konkurranseevne. Det skapte store problemer i hele EU og Sørøstasia. Særlig ble Japan og Tyskland hardt rammet.

Idag er det livskraften og dynamikken i amerikansk næringsliv som holder Europa på føttene. Ikke minst er bistanden gjennom den nye Hallmarch-planen til stor velsignelse for fattige, kaotiske land, som Sverige, Polen og Frankrike.

Oh, the Americans! (Spytt!)

Da senatort Barack Hussein Obama vant en jordskredseier i presidentvalget 2008, hadde de færreste regnet med at forholdet USA-Europa skulle endres så raskt, og så radikalt.

USA-forakten i Belle Époque stakk dypest hos unge europeere med utdannelse. De var like uvitende om amerikansk politikk som det de beskyldte amerikanerne for å være generelt. De hadde levd med Reagan og Bushene, og hadde Nixon i bakhodet. Da hjalp det ikke med en Clinton, som både hadde Monica og en republikansk Kongress.

De var uforberedt på at slike 8-12 års perioder kunne avløses av en Roosevelt og Kennedy, med full Kongresskontroll. Og de husket knapt skolepensum om Lend & Lease og Marshallhjelp, Berlinblokade, Kubakrise.

Faktum er, spør du meg, at vi kan takke amerikanere for at vi ikke havnet under Hitlers eller Stalins arvinger. Og for at alle disse er vekk.

Jo, det er uutholdelig å høre det kommersielle fjollet, og den ekle gudeligheten, til mange av dem. Jo, de har mange store svin på skogen. Det sliter på å være Romerrike. Men det vil alltid være romere. Og når sant skal sies, var amerikanerne de beste romere historien har sett, inklusive dagens.

Oppegående mennesker over hele verden kan fråtse i viten om amerikanske skandaler. Vi kan ramse opp tjuvtriks, løgn og bedrag. Og hente argumenter, med årstall og datoer, fra utallige kilder. Alt kommer på bordet der, hurtig. I motsetning til i Frankrike, eller Norge.

Frankrike var OK, de visste dengang ikke om så mange gærne franske saker. Frankrike behøvde ikke gå i dass. Men USA måtte gjerne gå i dass! Snarest!

Bare de fikk unntak for de amerikanske pc-ene sine, det amerikanske webstamnettet, applikasjonene. musikken de spilte, før de satte seg ned og slukte amerikanske tv-serier, leste amerikanske bøker, eller stakk ut for en amerikansk film, eller konsert. Og lærebøkene, som til 80% var lagd ved amerikanske universiteter. Og så impulsene fra amerikanske feminister, filosofer, komikere -. Fra amerikansk rettspraksis, kirurgi, ledelsesteori ...
Ellers kunne dette jævla landet gå rett i dass for deres del.

De kom selv fra temmelig homogene samfunn, og forsto aldri kompleksiteten i det amerikanske samfunn. For ikke å snakke om ulikhetene i politiske institusjoner.

I Belle Époque kunne du hvor som helst i Norge støte på en person med universitetseksamen, som var like hårreisende dum på dette punkt, som blåhårete kvinner fra Florida, i rutete slacks, på chartertur i Europa:

- Oh, Vikings! You have the same trouble with them, as we have with hispanos?

Vel, de har nå fått et nytt Romerrike å forholde seg til. Er de lykkeligere nå, med de nye romere -? 

De som leste dette, leste også: