Jazzens tidligste faser

E-post Skriv ut PDF

Jazz, slik vi snakker om musikkformen idag, oppsto rundt begynnelsen av 1900-tallet. Men røttene til jazzen går mange århundre tilbake, knyttet til de svartes vilkår i USA.

Jazz er en syntese av mange kulturelle påvirkninger blant svarte i USA. Den kombinerer elementer av afrikansk musikk med elementer av vesteuropeisk musikk. I sin opprinnelse, og i sine formative første år, var det eksklusivt de svartes musikk.

I visse kretser, til visse tider, har det vært fashionabelt å snakke om jazz løsrevet fra dette raseperspektivet. Det er tull. Ikke hør på dem. Ingen bør prøve å stjele æren fra de geniale, svarte pionerene. Det får være nok at man behandlet dem som man gjorde, fornedret dem, dels knekte dem - sosialt, kulturelt og økonomisk.

Afrikansk musikk adskiller seg fra europeisk musikk både teknisk og sosiologisk. Afrikanske rytmer var, og er, mer komplekse enn vesteuropeiske. Ofte ville flere trommeslagere veve en kompleks rytme som kalles polyrytmikk. Og man inviterte til massedeltagelse i den afrikanske musikken. Tilhørerne ville falle inn i rytmikken ved å klappe, og rope svar til fraser fra musikantene. Slavene brukte slike «response-cries» både til arbeid og fest. Jazzmusikere kalte det «call-response» når de improviserte.

Den vesteuropeiske innflytelsen finner vi i harmonier fra salmer, folkesanger, danser, sogar militærmarsjer. Forenklet kan man si at Afrikas bidrag til jazzen, var rytmen og improviseringen, mens Europas var harmoniene. Sammen skapte de melodien.

Men det var svarte slaveetterkommere som sammensmeltet rytmen, improviseringen, harmonikken og melodien til å frembringe «jazz».

New Orleans

Jazzen ble født i New Orleans, Louisiana, like før forrige århundreskifte.

Historisk har Louisiana skiftet mellom spansk og fransk overhøyhet, inntil The Louisiana Purchase i 1803. På 1700-tallet hadde slavene andre vilkår i Louisiana enn i resten av sørstatene. Frigitte slaver fikk samme frihet som hvite, og folk med svart/hvitt opphav ble kalt kreoler. I det rigide kastesystemet ble de effektivt adskilt fra både hvite og svarte. Men noen gjorde suksess, særlig innen handel og musikk. Kreolene hadde gjerne høyere utdannelse enn svarte.

Kreolene i Nrw Orleans bodde downtown i det franske kvarter, mens svarte levde uptown. Da det i 1894 ble lovbestemt at kreoler skulle klassifiseres som svarte, flyttet de også uptown. Der fantes en levende traisjon med spirituals, ragtime og blues. Det er mixturen av de to kulturene som frembragte jazz.

De spanske og franske marsjorkestrene spilte en viktig rolle. Mixturen av kreolsk og svart kultur skapte nye populære marsjorkestre, med ny «sound». Det ble vanlig at trompeten spilte temaene, klarinetten vevde linjer omkring melodistemmen, basunen og tubaen spilte akkordenes grunntoner, mens skarptrommen sto for det varierte rytmiske akkompagnement, og stortrommen markerte takten.

Jazz var et brudd med musikktradisjoner, der komponisten skriver et verk, og musikerne gjør sitt beste for å spille akkurat slik det er notert. I jazz er sangen bare startpunktet, referanserammen, som musikerne improviserer rundt. Mange av de første jazzmestre kunne ikke engang lese noter. Kornettisten Buddy Bolden regnes som den aller første store jazzmusiker. Etter ham kom generasjonen vi nevner her - Joe «King» Oliver osv.


De første store «jazz bands» i New Orleans ble ledet av Joe «King» Oliver, Kid Ory og Ferdinand «Jelly Roll» Morton, mannen som påsto å ha «oppfunnet jazz». De spilte det som senere ble kalt dixieland. Standardbesetningen var kornett eller trompet, klarinett, trombone, tuba, banjo og trommer. Men mange små dixielandband, som spilte i bordeller i Storyville, erstattet tubaen med bass eller piano.

Det essensielle ved dixieland er kollektiv improvisering. Blåseinstrumentene improviserer kontrapunktiske melodier, som flyter ovenpå en markant beat fra rytmeinstrumentene. Men improvisasjonene følger helt klare mønstre. Og selv om alle spiller ulike variasjoner over melodien, vil man hele tiden smelte sammen harmonisk.

Neste: Louis Armstrong 

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    StumbleUpon    Newsvine

Kommentarer (1)Add Comment

Skriv kommentar
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
mindre | større

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy